23 November 2011

Bahagian B (Karangan)

Terdiri daripada  2 Bahagian:

a. Karangan Berformat 
-        Surat Kiriman Rasmi
-         Surat Kiriman Tidak Rasmi
-         Syarahan
-         Dialog
-         Laporan
-         Berita
-         Ucapan
-         Perbahasan
-         Catatan Harian

b. Karangan Tidak Berformat
-        Cerita
-         Melengkapkan cerita
-         Keperihalan gambaran
-         Fakta
-         Auto biografi
-         Biografi
-         Gambar

No comments:

Post a Comment